در این مجموعه از پادکست‌ها سعی داریم در مورد کنکور و رشته های مختلف،بازار کار و دانشگاه ها صحبت کنیم . همونطور که میدونید هر ساله به تعداد شرکت کنندگان کنکور اضافه شده و باطبع رقبابت هرسال بیشتر میشود

فهرست
فاقد هرگونه کانال تلگرامی می باشیم
+